Kvetná nedeľa v múzeu

Kvetná nedeľa v múzeu je jedným z najstarších kultúrnych podujatí v múzeu v Hanušovciach. Jej tradícia je neprerušená od 90. rokov 20. stor.  a nezanikla ani po spojení s Krajským múzeom v Prešove a vytvorením múzejnej jednotky Kaštieľ a Archeopark Hanušovce n. T.. Aj tohtoročná Kvetná nedeľa  patrila malému predveľkonočnému jarmoku s prezentáciou výroby sviečok, s ponukou kraslíc, ručne tkaných výrobkov a ďalších dekorácií vhodných na veľkonočný stôl. Toto bola téma v impozantnom hornom foyeri Kaštieľa. Jeho reprezentačná sieň s nádherne zdobeným stropom patrila, ako je to zvykom už niekoľko desaťročí, vážnejším témam spojeným s duchovným významom Veľkej Noci i s jej tradíciami v ľudovom zvykosloví.  V rámci cyklu Popoludnie pri svetielku, v programe Kríž a kraslica - viera a tradície vystúpil okrem autorky prezentácie Márie Kotorovej aj Samuel Bruss s umelecko-historickým zhodnotením nádherného kríža s umučením, ako dúfame, budúcej akvizície múzea. Predstavenie významu jednotlivých dní veľkonočného týždňa počnúc Kvetnou nedeľou a končiac Veľkonočným pondelkom z duchovného, kresťanského hľadiska i z optiky dávnych predkresťanských tradícií a ich odrazu v ľudovom zvykosloví, nádherne dopĺňali žiaci a pedagógovia miestnej ZUŠ, malí-veľkí umelci, ktorých vystúpenia v múzeu sú vždy skutočným umeleckým zážitkom a potvrdzujú, že Hanušovce majú veľmi veľa mladých talentov.

Kvetná nedeľa v múzeu 2018 bol veľmi príjemným a vydareným múzejným podujatím, stretnutím ľudí, pre ktorých je tento deň pomaly nemysliteľný bez predveľkonočného Popoludnia pri svetielku, spojeného s  pristavením sa pri zručných remeselníkoch a ľudových umelcoch.

X