Krajské múzeum v Prešove prešlo v čase krízy do online priestoru

Krajské múzeum v Prešove spustilo v stredu 8. 4. nové online súťaže. Takýmto spôsobom chce pomôcť rodičom a učiteľom pri vytváraní alternatívneho programu
pre deti obmedzované karanténou. Pripravené sú atraktívne témy ale aj zaujímavé ceny. Ďalšou novinkou, ktoré múzeum ponúka je pomoc pri oceňovaní starožitností a prehliadka aktuálnych výstav na webe múzea.

Krajské múzeum v Prešove sa takýmto spôsobom snaží vytvoriť nový priestor pre interakciu so svojimi návštevníkmi a tiež sprostredkovať trošku výnimočnosti, ktorá sa tu nachádza. Súťaž je symbolická. Jej cieľom je aktivita počas karantény, snaha priviesť deti k umeniu, či histórii a v neposlednom rade aj uľahčenie práce rodičom a učiteľom.

„Našou snahou je aj v čase fyzicky zatvoreného múzea ostať v kontakte s návštevníkom. Chceli by sme vniesť trocha dynamiky do spomaleného sveta a iniciovať spoluprácu s našim publikom, ktorá má, napriek reálnosti množstva cien, viac symbolický charakter. Snažíme sa tiež v deťoch vzbudiť záujem o samoštúdium histórie a umenia tým, že ponúkame atraktívne témy a námety,“ vysvetľuje PhDr. Ľuboš Olejník, PhD. riaditeľ Krajského múzea v Prešove.

Súťaž má názov “Z chiži do paláca” a pre žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude mať čisto výtvarný charakter. Žiaci na druhom stupni sa môžu tešiť
na trojkolovú vedomostnú súťaž.

“Rozbehli sme aj ďalšiu výtvarno - literárnu súťaž v spolupráci so Slovenskými opálovými baňami. Okrem rôznych zaujímavých vecných cien a voľných vstupov čaká na víťazov napríklad aj jazda na koni vo voľnej prírode so sprievodcom. Budeme však radi, ak sa aj verejnosť zapojí darovaním cien pre mladých študentov.” hovorí Olejník.

Podľa jeho slov sa múzeum v tejto krízovej situácii snaží priblížiť svojim návštevníkom.  Pripravuje preto videoprezentácie múzejných zbierok, aktivít, či jednotlivých expozícií.

“Každý týždeň pridáme na náš web a facebook 3 nové prezentácie zaujímavostí z múzea a jeho depozitárov. Keď nemôžu ísť ľudia do múzea, tak múzeum príde takouto formou
za nimi. Okrem toho spúšťame projekt, ktorým chceme ľuďom pomôcť pri oceňovaní ich starožitností a umeleckých diel. Určíme ich, poradíme im, odhadneme cenu a zaradíme ich
do historického kontextu.” dodáva Olejník.

Podľa neho môžu ľudia, ktorí zdedili alebo kúpili nejaké umelecké dielo či predmet poslať jeho fotku do múzea. Tu sa na ňu pozrie tím odborných pracovníkov, ktorí určia autora, odhadnú cenu a popíšu jeho funkciu. Hlavnými partnermi súťaží sú Slovenské opálové bane, Prešovská univerzita v Prešove, ranč Breziny v Pavlovciach a mestá Prešov, Hanušovce
nad Topľou, Stropkov, Vranov nad Topľou a Sabinov. Víťazi si svoje ceny môžu prevziať
v Rákociho paláci v Prešove po skončení karanténnych opatrení.

X