Kračunovské meče

Meč. Nebezpečná zbraň (nielen) doby bronzovej. Zbraň, ktorá sa stala aj dôležitým spojovacím článkom so svetom bohov, ktorým sa prisudzovala zbožná úcta a kultový význam.V roku 1958 a sa v hlinisku v údolí potoka pod vrcholom Čepcov v Kračúnovciach v okrese Svidník našli dva bronzové meče. Jeden celý a druhý polámaný na tri zlomky a neúplný. Rukoväte mečov boli priestorom, kde sa ich výrobcovia mohli väčšmi umelecky realizovať. Rukoväť prvého kračunovského meča pozostáva z plastických prstencov ozdobených kombináciami rytých oblúčikov a rýh. Pôvodnú dĺžku nepoznáme.Rukoväť druhého meča je zaujímavého tvaru a neobyčajnej výzdoby. Na jej oboch širších stranách sa nachádza plytká obdĺžniková prehĺbenina, predelená na dve polia. V každom z nich sa nachádza rad 11-12 drobných kruhových výčnelkov. Rukoväť zakončuje pretiahnutý polguľovitý gombík. Meč ej dlhý 64 cm, z čoho na rukoväť pripadá 11,7 cm (pri prvom meči je to 10,2 cm).

X