Kožená dychascia maska, súprava

Dýchacia súprava vyrobená nemeckou firmou Magirus z roku 1885 patrí k významným dýchacím súpravám s diaľkovým prevodom vzduchu s možnosťou dorozumievania sa.
Pozostáva zo špeciálnej prilby, napojenej na dýchaciu a komunikačnú hadicu, koženého mechu, resp. tlakovej nádoby na vháňanie vzduchu.

X