Kovaľu, kovaľu, ukuj mi koníčka..

Etnografickú výstavu predstavujúcu tradičné slovenské remeslo – kováčstvo, môžete vidieť v suterénnych priestoroch kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. V stredoveku boli kováči,  pracujúci s ohňom rešpektovanými osobnosťami a často im ľudia prisudzovali nadprirodzené schopnosti. Viera v magickú moc kováčskej práce sa doteraz zachovala vo forme podkovy pre šťastie. Úlohu pána ohňa mali kováči spoločnú so šamanmi archaických a primitívnych spoločenstiev. Boli tiež liečiteľmi ľudí a zvierat, najmä koní. Kováčova žena bola často korenárka a sám majster kováč mohol púšťať žilou, vyháňať zlých duchov a chrániť ľudí pred urieknutím, trhať zuby a naprávať zlomeniny. 

X