Kontexty mesta

V piatok /25.9.2020/ sme úspešne ukončili projekt Kontexty mesta - umelecké intervencie v Prešove, sprístupnením výsledných prác vznikajúcich počas tvorivých rezidencií štyroch umelcov - Kataríny Bajkayovej , Michala Machciníka, Samuela Velebného, Martina Hrvola a ateliéru Architekti zerozero, pod kurátorským vedením Petra Megyešiho. Podarilo sa nám odomknúť aspoň na jeden deň desiatky rokov uzavretý Kumšt i Staromestský park. Pôsobivá bola aj nočná návšteva nádvoria Krajského múzea v Prešove s možnosťou nočnej prehliadky. Tento pre nás velký deň ešte pokračoval krstom a silnými emóciami z vystúpenia kapely Kvaskova.
Váš záujem, pozitívne reakcie a predovšetkým diskusie, ktoré následne vznikli, nás utvrdzujú v tom, že Kontext mesta musia pokračovať aj ďalšími ročníkmi!
Celý projekt by nebolo možné ralizovať bez podpory hlavného partnera Fond na podporu umenia, aktívneho prístupu Krajské múzeum Prešov a jeho riaditeľa Ľuboša Olejníka, Mercedes-Benz Prešov, svetelných dizajnériek Lenky a Laury zo štúdia LightLab, dobrovoľníkov a Janky Migašovej, spoločnosti Belária za sprístupnenie parku, podpory fead2020, ehmk2026 a rozhodne by nebol kompletný bez grafiky Juraja Červeného, foto a video záznamu Jarisa a Matúš Maťufka photography

X