Koniec 1. svetovej vojny

11.11.1918 o 11. hod. vstúpilo do platnosti prímerie podpísané v železničnom vagóne v Compiegne, neďaleko Paríža, ktoré formálne ukončilo prvú svetovú vojnu. Nemecko kapitulovalo pred štátmi Dohody. Dovtedajšia mapa Európy sa zmenila a postupne vznikali nové nástupnícke štáty na troskách Rakúsko-Uhorskej, Nemeckej, Osmanskej a Ruskej monarchie. Prvá svetová vojna predstavovala dovtedy najkrvavejší konflikt, pri ktorom zomrelo takmer 10 miliónov vojakov a 7 miliónov civilistov. K týmto počtom je potrebné prirátať ďalšie milióny mužov, ktorí sa domov vrátili zmrzačení. Ako pripomienku na všetky obete a hrôzy vojny sa tento deň označuje Medzinárodným dňom vojnových veteránov. Ich symbolom je kvet divého červeného maku. V zbierkach Krajského múzea v Prešove máme niekoľko desiatok fotografií vojakov bojujúcich na rôznych frontoch a viaceré vojnové kríže, odznaky a vyznamenania pripomínajúce ich odvahu. Ukážkou jedného z nich sa aj my pripájame k spomienke a ucteniu pamiatky všetkých padlých hrdinov.

Zdroj: Z depozitára Krajského múzea v Prešove

X