Konferencia: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Dňa 27. 4. 2022 sa v priestoroch múzea v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou uskutočnilo podujatie národného projektu Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji, na ktorom zástupcovia PSK rokovali so zástupcami Republikovej únie zamestnávateľov o nových výzvach v oblasti stredoškolského odborného vzdelávania. Na rokovaní sa zúčastnilo asi 100 pozvaných hostí  z radov pedagógov, študentov, zamestnávateľov a predajcov z oblasti zvárania a zváracích technológií. Zhodnotená bola doterajšia spolupráca a predstavené výzvy do budúcnosti. Prítomní zamestnávatelia tu predstavili nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov a  realizovali praktické ukážky zo strojárstva a virtuálnej simulácie zvárania.

 Projekt  „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ prebieha od roku 2022 a je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktoré poskytli na tento účel nenávratný finančný príspevok vo výške takmer päť miliónov eur.

Prínosom projektu do regiónu bude lepšie prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, ako aj skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávania na úrovni regionálnej samosprávy PSK. Projekt zároveň podporil vznik partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi.

X