Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí

V závere roka 2021 vydalo Krajské múzeum v Prešove katalóg výstavy Koňare – tradícia chovu koní v Prešove a okolí. Je pokračovaním úspešnej výstavy realizovanej v Krajskom múzeu. Katalóg akcentuje históriu Štátneho žrebčinca v Prešove zriadeného v roku 1859, jeho činnosť nielen v období rakúsko-uhorskej monarchie, medzivojnovej Československej republiky, ale aj po roku 1945. Jeho vydanie finančne podporila Komunitná nadácia Veľký Šariš, Žrebčinec Veľký Šariš SK, s.r.o., Prvá drezúrna škola ZR Prešov, Ranč Breziny Pavlovce, Ranč Pohoda, o.z., Igor Lazorík a Slavomír Hitrík. Katalóg zostavil autor výstavy Igor Lazorík, odborný pracovník Krajského múzea.

X