Kniha pašií

Strany na fotografii pochádzajú z rukopisnej knihy pašií z textov evanjelií sv. Matúša a sv. Jána s notovým materiálom z roku 1677. Autorom rukopisov je páter Peter Fila, kaplán zo Zborova. V roku 1773 bola upravená a renovovaná minoritom Jurajom Zrunekom.

X