Kniha, marec - mesiac kníh

K NAJVÄČŠÍM OBJAVOM ĽUDSTVA MÔŽEME URČITE ZARADIŤ VYNÁLEZ PÍSMA. V minulosti ľudia ako dorozumievací prostriedok používali kameň, drevo, hlinené doštičky, do ktorých sa rylo ostrým predmetom. Ďalej sa využívala zvieracia koža – pergamen ako aj rastlina – papyrus, na ktoré sa písalo ručne brkom. Papyrusové zvitky typické pre Egypt sa zvykli ukladať podľa tematiky a zhromažďovať v knižniciach, známa je napr. knižnica Ptolemaiovcov, ktorá fungovala v staroveku. Ďalším VÝZNAMNÝM OBJAVOM BOLO OBJAVENIE PAPIERA OKOLO R. 100 N. L. V ČÍNE a neskôr aj knižnej väzby, ktorá slúžila na ochranu papiera. Kedysi sa knihy písali aj prepisovali ručne. Vykonávali to mnísi v kláštoroch a zabralo im to veľmi dlhý čas. Knihy v staroveku boli náboženské, bohato zdobené a mali drahocenné väzby. Ďalšie zaujímavosti o knihách sa dozviete v II. časti príspevku. Aj u nás, V KAŠTIELI V STROPKOVE, v expozícii Sakrálneho umenia môžete obdivovať VZÁCNE KNIHY.

Príloha: Zbierkové predmety v Kaštieli Stropkov: 1. Modlitebná knižka v latinčine, Trnava, 1730, súkr. zbierka 2. Misál z r. 1757, Rímskokatolícka farnosť Stropkov /Misál – liturgická kniha používaná v Katolíckej cirkvi/ 3. Kniha evidencie stropkovskej fary, príjmy a výdavky, rukopis z r. 1770, Rímskokatolícka farnosť Stropkov. 4. Misál z r. 1796, Rímskokatolícka farnosť Stropkov

X