Keramické skvosty v archeológii Prešova a okolia

Na 29. čaji o piatej u Rákociho s témou Keramické skvosty v archeológii Prešova a okolia predstavil Mgr. Marián Čurný, PhD. vybrané témy z oblasti pravekej až novovekej keramiky. Priestor bol venovaný ukážkam jedinečných keramických výrobkov, rôznorodosti ich tvarov, výzdoby a funkcie v ich výrobnom a historickom kontexte. Reč bola o najstarších, najväčších, najmenších, či najzdobenejších keramických nádobách od mladšej doby kamennej po stredovek, nádobách, ktoré zvýraznili Prešov a jeho okolie na historicko-archeologických mapách, ale aj o ďalších jedinečných keramických výrobkoch, zdobených kachliciach, fajkách. Prednáška sa konala v súvislosti s výstavou "Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši", ktorá v Krajskom múzeu potrvá do konca júna tohto roku. Súčasťou podujatia, na ktorom sa zišli záujemcovia z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva (múzeá, krajský pamiatkový úrad), samospráv, školstva, univerzitného a vedeckého prostredia, výrobcovia, znalci a fanúšikovia keramiky a potešiteľne aj priatelia múzea, bola aj spoločná prehliadka výstavy o dejinách keramiky v podzemí múzea.

 

X