Kaštiele PSK

22.4.2021 bola v Kaštieli Stropkov sprístupnená výstava KAŠTIELE PSK. Výstava je zapožičaná z Krajského pamiatkového úradu v Prešove a predstavuje kaštiele na území PSK, hlavne z regiónov Šariš a Spiš.

X