Karmel - zblízka a zďaleka a jeho pútnický rozmer

29. 3. 2019 sa v Kaštieli Stropkov uskutočnil v poradí tretí pôstny večer ako sprievodné podujatie prebiehajúcej výstavy V znamení kríža. Hosťom bol doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., ktorý svojím príspevkom Karmel - zblízka a zďaleka a jeho pútnický rozmer, upriamil pozornosť aj na 350. výročie Bratstva sv. Škapuliara v Stropkove. Umelecký zážitok návštevníkom sprostredkovali žiaci a pedagógovia ZUŠ F. Veselého v Stropkove.

X