Jozef Kolarčík-Fintický

Vo fotofonde Krajského múzea v Prešove sa nachádza veľmi cenná a rozsiahla zbierka fotografického materiálu najaktívnejšieho zberateľa cigánskeho folklóru na východnom Slovensku, a to spomínaného Jozefa Kolarčíka – Fintického. Narodil sa 8. januára 1899 v Malom Šariši, v remeselnícko - roľníckej rodine. Prímenie Fintický si zvolil podľa obce v ktorej dlhoročne pôsobil na mieste učiteľa – kantora, kde nastúpil 1. septembra 1918.Záujem o toto etnikum bolo jeho celoživotným zberateľským úsilím a v jeho pozostalosti tvorí samostatnú časť. Poznatky o cigánskej otázke nachádzal v 30. a začiatkom 40.rokov 20. storočia počas študijnej cesty do Rumunska (Dobrudža, Monténia, Besarábia, Bukovina) a na Ukrajine (okolo Ľvova), ako aj v Maďarsku (1915) a na Slovensku , o čom svedčia aj fotonegatívy. Z jeho pozostalosti sa do múzea dostalo takmer 200 negatívov, ktoré dokumentujú život Rómov v prvej polovici 20. storočia. Takto sa dochovalo vizuálne svedectvo o spôsobe života a tradičných remeslách tohto etnika.Zomrel 2. februára 1961.

X