JESŤ SA MUSÍ – V DOBE KAMENNEJ I V DOBE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Príspevok o strave v praveku až včasnom stredoveku v regióne severovýchodného Slovenska v zborníku Tradičná strava a stravovanie.

X