Jej veličenstvo cisárovná

Úspešnou vernisážou v Kaštieli Stropkov, za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD. a  primátora Mesta Stropkov JUDr. Ondreja Brendzu, ktorí nad výstavou prevzali záštitu, tiež za účasti vedúcej odboru kultúry PSK Mgr. Veroniky Fitzekovej, poslancov PSK a MZ Stropkova, predstaviteľov cirkví, štátnej správy, školstva a širokej kultúrnej verejnosti sa pre verejnosť Stropkova a okolia sprístupnili cenné zbierkové predmety Krajského múzea v Prešove  súvisiace  so životom a dobou našej najvýznamnejšej panovníčky Márie Terézie.  Výstava Jej veličenstvo cisárovná je pripomenutím 300-tého výročia narodenia tejto obdivuhodnej vládkyne, ktorá v mnohých smeroch výrazne ovplyvnila európske dejiny.

Na výstave možno uvidieť  nielen obrazy samotnej Márie Terézie, ale aj jej rodinných príslušníkov a aristokracie z doby jej panovania. Návštevníkov určite zaujme aj  súdobý historický nábytok, sakrálne plastiky, urbáre, knihy, súčasti odevu a i. Moderným doplnkom výstavy je multidotyková obrazovka, ktorá prináša bližšie obrazové a textové informácie o živote  a vláde Márie Terézie.

Výstava v rytierskej sále stropkovského kaštieľa potrvá do konca februára 2018.

X