Jedinečná výstava Prešov - mesto v srdci Európy

Presne 7.novembra 2017, v deň, ku ktorému sa pred 770 rokmi (v r. 1247), viaže prvá písomná zmienka o Prešove,  bola slávnostne ukončená jedinečná výstava Prešov - mesto v srdci Európy, venovaná tomuto jubileu. Výstavu, ktorú múzeum vytvorilo v spolupráci so Štátnym archívom SR,  s Mestom Prešov a ďalšími inštitúciami, sa v Prešove tak skoro nebude opakovať.

Bola jedinečná z viacerých dôvodov.  Predovšetkým,  priniesla originálne listiny z dejín Prešova, mnoho vzácnych originálnych exponátov zo zbierok múzea i z výpožičiek od cirkevných spoločenstiev.

Výstava bola členená do piatich priestorov. Vstupná časť simulovala magistrát mesta, kde dominoval zlatený rokokový nábytok, portréty mešťanostov od Maxa Kurtha, typáriá a pečatidlá mesta Prešov, volebné urny či nádherné zlatené hodiny, jedna z najnovších akvizícií múzea. V ďalších dvoch priestoroch bola v niekoľkých celkoch predstavená história Prešova -konfesionálne a etnické zloženie obyvateľstva, školstvo, hospodársky život, ale ja krvavé udalosti, najmä známe prešovské jatky z r. 1687,  požiar mesta z r. 1887, Slovenská republika rád, prvý transport Židov či bombardovanie Prešova. Originálom najcennejších listín viažucich sa k dejinám Prešova (1. písomná zmienka, udelenie mestských výsad, udelenie erbu a ď.) bola venovaná samostatná miestnosť. Súčasťou výstava bol piaty, oddychový  priestor s premietaním filmu o Prešove.

Výstavu ozvláštňovali moderné technológie s interaktívnymi aplikáciami, použité v Krajskom múzeu v takejto podobe po prvýkrát.  Pomocou magickej lupy na multidotykovej obrazovke bolo možné čítať listinu s prvou písomnou zmienkou v preklade do slovenčiny, na inom zariadení zas pomocou vedút Prešova z troch rôznych období si návštevníci mohli zahrať interaktívnu poznávaciu hru. Aplikácie mohlo múzeum zabezpečiť vďaka podpore svojho zriaďovateľa – Prešovského samosprávneho kraja, grafiku a hodnotný katalóg výstavy podporil magistrát Mesta Prešov.

 

X