Ikony manželskej lásky

13. 2. 2024 sa v Krajskom múzeu v Prešove v spolupráci s NTM Prešov uskutočnil 66. Čaj o piatej u Rákociho, ktorého téma bola zameraná na symboliku ikon a lásku. O cirkevných ikonách, ich významoch a zobrazeniu manželskej lásky prednášal teológ Ivan Moďoroši, zaoberajúci sa štúdiom a výskumom východnej spirituality.

X