Ikona Zvestovania Presvätej Bohorodičke

Z našej zbierky umeleckej histórie sme dnes vybrali krásnu ikonu Zvestovania, ktorá sa v tomto vyobrazení označuje ako Zvestovanie pri studni alebo tiež Proto-zvestovanie. Aj keď sa sviatok Zvestovania slávi v rímskokatolíckej cirkvi 25. marca, je predzvesťou narodenia Krista a Vianoc. Ikona Zvestovania Presvätej Bohorodičke (20,3 x 16,2 cm) pochádza zo začiatku 19. stor. od R. Luknija, ktorý je signovaný v ľavom dolnom rohu. Existujú dva základné zdroje, ktoré opisujú Zvestovanie. Evanjelium podľa Lukáša (1:26-38) a apokryfné Evanjelium podľa Jakuba. V tomto prípade však ide o zachytenie a vyobrazenie apokryfného Jakubovho Protoevanjelia. V hornej časti ikony vidíme Boha Otca, ktorý posiela archanjela Gabriela k Márii. Archanjel Gabriel je vyobrazený ako letí k Panne Márii, čo odkazuje na naliehavosť radostnej správy, ktorú jej má odovzdať. Jeho pravá ruka je vystretá s prstami usporiadanými do podoby požehnania a pozdravu. Hneď pod ním sa nachádza Mária, ktorá stojí pri studni a obzerá sa za hlasom, ktorý počuje. V ľavej ruke drží džbán, ktorým chce nabrať vodu. Pravá ruka je zdvihnutá do výšky ramien, pričom gestom pravej ruky dáva znak súhlasu s Božou vôľou. Kráľovský purpurový plášť, ktorý ma oblečený svedčí o prijatí Božích plánov. V Jakubovom Protoevanjeliu z 2. stor. n.l. sa Mária venovala pradeniu purpurovej priadze v Jeruzalemskom chráme, keď sa rozhodla ísť k studni: „pozdravená, ty, ktorá si dostala milosť, Pán je s tebou, požehnaná si medzi ženami! A ona sa obzrela naokolo, napravo i naľavo, aby videla, odkiaľ ten hlas prichádza..." Zvestovanie pri studni prekvitalo prevažne v Byzancii a je jedným z najčastejších námetov kresťanského umenia. Text: Mgr. Dominika Tlučková, PhD., KM PO

Zdroj: Z depozitára Krajského múzea v Prešove

X