Hydrofór Seltenhofer Frigyes Fiai Šopron

Najúspešnejšiu uhorskú firmu na hasičskú techniku, ktorá dokázala držať krok s nemeckou a rakúskou konkurenciou, reprezentuje striekačka z roku 1887. Tento hydrofór, ktorý môžete priamo v našej expozícii je na štvorkolesovom podvozku. Svojho času si ho zakúpil popradský dobrovoľný hasičský zbor.

X