Hrudný plát - kyrys

Bohato zdobené časti výzbroje a výstroje bojovníkov boli v minulosti vysoko prestížnou, cenenou a drahou záležitosťou, a preto sú o to viac cennejšie ak sa zachovali aj pre ďalšie generácie. Niektoré boli určené aj pre použitie v boji, iné na prestížne udalosti. V zbierke militárií Krajského múzea v Prešove je zachovaný bohato zdobený hrudný plát, alebo aj kyrys. Hrudný plát je zdobený výjavmi a florálnym motívom po celej svojej ploche. V jeho srdci sa nachádza modro-červeno delený štít (kartuša) so vzopínajúcim sa psom, ktorého nosičmi sú dve postavy žien. Pod kartušou sa nachádza výjav bojujúceho sv. Juraja a draka. Hrudnému plátu dominuje levia hlava. Na chráničoch bedier sa nachádzajú výjavy s dvoma veľkými psami smerujúcimi proti sebe.

X