Hrček & Neugebauer

Nezastupiteľné miesto pri likvidácii požiarov patrilo vždy hasičskej striekačke. O jej technické vylepšenie sa permanentne usilovali nadaní jednotlivci rôznych profesií, často aj samotní majitelia tovární na výrobu hasičských potrieb. Medzi také patrí v medzivojnovom období popredná továreň na výrobu hasiacej techniky, brnenská firma Hrček&Neugebauer. 🚒Rodinná firma Hrčekovcov, ktorá od roku 1887 vyrábala luxusné kočiare a sane, sa začiatkom 20. rokov minulého storočia začala preorientovávať na hasičskú techniku. Počas svojej existencie továreň vyprodukovala vyše 300 motorových hasičských striekačiek. Pre mestá a mestečká na Slovensku dodala firma Hrček&Neugebauer 35 kropiacich vozov, ktoré slúžili aj pre hasičské potreby. V roku 1929 si takýto voz kúpila napríklad Spišská Nová Ves, roku 1930 Košice, 1931 Rožňava a v roku 1932 aj Prešov. K najpočetnejšej hasičskej technike, ktorú dobrovoľné hasičské zbory na Slovensku od zmienenej firmy nadobudli, patrili motorové striekačky.

X