"Horí, horí!" S hasičmi o hasičoch

14.10.2018 sa v Rákociho paláci za príjemného, skoro letného počasia, konalo podujatie "S hasičmi o hasičoch". Predstavili sa profesionáli z OR HaZZ v Prešove a dobrovoľní hasiči DHZ mesta Prešov. Návštevníci sa oboznámili s modernou i historickou hasičskou technikou a s prácou hasičov. Poďakovanie patrí hasičom za dlhoročnú spoluprácu a návštevníkom za preukázanú priazeň. /Prišlo Vás vyše 250/.

X