História skla - 2018/History of Glass

V dňoch 22.-23. júna 2018 v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce n. T. prebieha 1. interdisciplinárna konferencia a Okrúhly stôl - východné Slovensko.  Organizátormi tejto medzinárodnej aktivity sú: Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku, ktorá pôsobí pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV, Slovenská sklárska spoločnosť, Tripolitana-Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou, Fun Glass – Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Archeologický ústav SAV v Nitre. Hlavnou odbornou garantkou podujatia je PhDr. Danica Staššíková-Štukovská.

Téma historického skla v interdisciplinárnej optike je v úzkom prepojení s experimentálnou tavbou skla v replike sklárskej pece z 9.-10. storočia, ktorá je ako jediná na Slovensku postavená v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T.

Archeopark takýmto spôsobom opäť raz napĺňa popri funkcii edukačného múzejného centra živej archeológie pre laických, predovšetkým školských návštevníkov,  aj úlohy v oblasti archeologického  experimentu pre odborníkov.

X