Hej, zatraste loutňou!

24. júla 2021 Krajské múzeum v Prešove pripravilo pre svojich návštevníkov ochutnávku zo svetskej hudby 17. a 18. storočia. Kapela Musica Historica z Budapešti vystúpila v Prešove
po prvýkrát. Počas prezentácie skladieb mnohých známych autorov od konca renesancie až po melodiku východoeurópskeho baroka zazneli aj rôzne dobové hudobné nástroje. Zoskupenie Musica Historica pôsobí od r. 1988 a koncertovalo už vo viacerých európskych krajinách.

X