HASIČSKÁ STRIEKAČKA FIRMY HRČEK & NEUGEBAUER

V našej hasičskej expozícii nájdete skutočné skvosty požiarnej ochrany. Jedným z nich je aj hasičská striekačka firmy Hrček & Neugebauer. Brnenská firma na výrobu hasičskej techniky Hrček & Neugebauer dodala pre mestá a mestečká na Slovensku 35 kropiacich vozov, ktoré slúžili aj pre hasičské potreby. V roku 1929 si takýto voz kúpila napríklad Spišská Nová Ves, v roku 1930 Košice, 1931 Rožňava a v roku 1932 aj Prešov. Autostriekačky a kropiace vozy boli upravované na podvozkoch amerických vozidiel Ford a Chevrolet a domácich vozidiel Škoda, Tatra, Walter, Praga. Motorové hasičské striekačky od tejto firmy v šarišskom regióne v roku 1932 dostali aj hasičské zbory v Kapušanoch, Rokycanoch, Prešove a Bardejove, v roku 1933 vo Svinnej, Zborove, Miklušovciach, Petrovanoch a Radačove, v roku 1935 vo Veľkom Šariši a v roku 1937 v Haršagu /Záborskom/ a Hanušovciach nad Topľou. Na tú dobu vynikajúce stroje boli výsledkom neobyčajne odvážnych technických riešení majiteľov firmy, otca Ludvíka Hrčeka a jeho syna, taktiež Ludvíka. Zachované jedinečné kusy sú dnes ozdobou múzeí, vrátane Krajského múzea v Prešove.

X