Hasičská striekačka Delahaye

Hasičská múzejná zbierka Požiarnej ochrany a techniky obsahuje stroje rakúskych, maďarských, nemeckých a českých výrobcov. Výnimočnou je jediná hasičská striekačka francúzskej výroby – Delahaye. Bola získaná do zbierky Múzea v roku 1974 z Kovospracujúceho podniku Bratislava. Jej distribútorom bol vynikajúci konštruktér a výrobca hasičských strojov v medzivojnovom období Ing. Bohuslav Ebert. V roku 1938 využívalo jeho hasičskú techniku okolo 750 československých i zahraničných zborov.

X