HASIČI - súťaž ukončená

SÚŤAŽ UKONČENÁ!!!

Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne kresby a zároveň gratulujeme víťazom! Za FB sme vyžrebovali kresbu, ktorú nám zaslala p. Katarína Bindasová a za Instagram kresbu Matejka, ktorú nám zaslala p. Marianna Jesenská Ferencová. Prosíme víťazov, aby nám kontaktovali do súkromnej správy, ďakujeme.

Katarína Trebuňaková Bindasová, Marianna Jesenská Ferencová

X