HARČKI PLATAC DRUTOVAC

Výstava tzv. vandrovného remesla - drotárstvo sa z barokového kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou presúva do Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ Stropkov. Drotárstvo ako tradičné doplnkové zamestnanie ľudu podomového (obchôdzkového) charakteru sa začalo rozvíjať v prvých desaťročiach 18.storočia v severnej časti bývalej Trenčianskej stolice a jej druhým centrom bola oblasť severného Spiša. Za začiatok cyklu odchodov a návratov drotárov sa považovala jeseň, keď práce na poli už boli vykonané. Odchádzali obyčajne na Všechsvätých a vracali sa pred Vianocami. Po Vianociach drotári odišli z domu a vrátili sa na jarné práce. Po ich vykonaní zotrvali na vandrovke až do žatvy. Výstava bola sprístupnená 29. novembra 2023 a potrvá do 16. februára 2024.

X