"Gotická skulptúra a tabuľová maľba Kostola sv. Martina v Lipanoch"

V týchto dňoch Krajské múzeum v Prešove predstavuje čitateľovi novú odbornú publikáciu "Gotická skulptúra a tabuľová maľba Kostola sv. Martina v Lipanoch", ktorá je výstupom dlhodobej odbornej činnosti historika umenia, pracovníka Krajského múzea Jozefa Ridillu. Kniha podáva čitateľovi plastický obraz o gotických maľbách a drevorezbách farského kostola v Lipanoch prostredníctvom odborne zameraného textu i desiatok fotoreprodukcií dokumentujúcich jednotlivé pamiatky, ku ktorým patrí najstaršia známa Pieta Slovenska, no i súbor pozoruhodných diel demonštrujúcich podobu poslednej etapy stredovekého sakrálneho umenia na našom území. Kniha má 104 strán, obsahuje 59 farebných, väčšinou celostranových fotografií a trojstranové anglické resumé. Poteší záujemcov o umenie, históriu a všetkých lokálpatriotov.

"Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia."

Projekt č. 20-521-02114

X