František Veselý

V KAŠTIELI V STROPKOVE môžete obdivovať výber z jeho tvorby, ktorého témou je hlavne ekológia. No, ako možno viete, František Veselý dokumentoval vo svojich dielach aj naše mestečko. A tak, jeho výtvarné zachytenie starých objektov Stropkova /aj už neexistujúcich/ oživuje pamäť staršej generácie a mladšej sprostredkúva predstavu vývoja nášho mesta.
Diela v prílohe:

 1. Vianočný strom na námestí, technika: olej, r. 1961
 2. Zimný motív /osamelá/, technika: tempera-tuš, r. 1981
 3. Zimný motív, kaplnka Sedembolestnej, technika: olej, r. 1961
 4. Starý gazdovský dvor v zime, technika: tempera, r. 1962
  Mgr. Jana Slivková, KM Prešov-Kaštieľ Stropkov
  Zdroj:
  Vateha M.: Kresby a maľby Františka Veselého Stropkov a okolie
  v rokoch 1956-65, r. 1999
  Súkromný archív
X