František Pethe

Pred 150 rokmi /15.1.1872/ sa v Torde, v terajšom Rumunsku, narodil nestor a priekopník organizovaného športu v Prešove František Pethe. Vyštudoval v Budapešti a od roku 1895 bol profesorom latinčiny, maďarčiny a telocviku na prešovskom gymnáziu na Stromoradí. Do roku 1926 aktívne pôsobil v rámci školskej i mimoškolskej telesnej výchovy v Prešove ako cvičiteľ, tréner a organizátor všetkých športových podujatí. Bol spoluzakladateľom najvýznamnejšieho športového klubu v meste, Prešovského telocvičného a šermiarskeho spolku ETVE /Eperjesi Torna és Vívó Egyesület – 1896/. Patrí mu historická zásluha, že pozvaním budapeštianskych mužstiev /25. mája 1898/ sa stal iniciátorom prvého futbalového zápasu na slovenskej pôde. Do športového programu zaviedol aj veľmi populárnu a obľúbenú hru s ušiakovou loptou /füles labda/. Prešovčania sa v nej stali sedemkrát za sebou majstrami Uhorska. Vychoval množstvo rekordérov a reprezentantov vtedajšieho Uhorska v ľahkej atletike európskej úrovne. Jeho zverenci Ivan Wardener – skokan do výšky a diskár Karol Kobulszký sa zúčastnili v roku 1912 olympijských hier v Štokholme. Na začiatku 20. storočia sa osemnásťtisícová metropola Šariša aj jeho zásluhou stala významným športovým centrom horného Uhorska. V roku 2018 bol František Pethe uvedený do Siene slávy slovenskej atletiky in Memoriam.Družstvo ETVE Prešov, víťaz v hre s ušiakovou loptou v Arade /Rumunsko/ v roku 1904. František Pethe stojaci vpravo .

Zdroj: Slovenský atletický zväz

Krajské múzeum v Prešove

X