FOTOGRAFIE ODBORU ZDRAVOTNÝCH SESTIER

Deň ošetrovateliek oslavujeme od roku 1965 kedy ho vyhlásila Medzinárodná rada zdravotných sestier (ICN). Slávime ho 12. mája, keďže sa v tento deň v roku 1820 narodila Florence Nightingalová, ktorá bola ošetrovateľkou, autorkou kníh, no najmä založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Vzdelaná žena šľachtického pôvodu, ktorá sa stala ošetrovateľkou a ako zdravotná sestra presadila množstvo reforiem v rámci zdravotníctva v Británii 19. storočia, ktoré sa postupne rozšírili do sveta.Tento deň je uctením si práce ošetrovateliek, ktoré sú základom pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti o hospitalizovaných, či už profesionálok, alebo dobrovoľníčok. V Krajskom múzeu v Prešove sa nám zachovali fotografie Odboru dobrovoľných sestier Československého Červeného kríža v Prešove, ktorý bol založený v roku 1935. Dobrovoľné sestry sprostredkovávali osvetovú prácu s dôrazom na ošetrovateľskú činnosť v rodinách, vypomáhali v poradniach matiek s deťmi, pri hospitáciách v Okresnej nemocnici, pomáhali pri rozličných zdravotníckych akciách v Prešove a okolí, slúžili v občerstvovniach pri rôznych krízových situáciách, ako zdravotnícky dozor na slávnostných podujatiach a poskytovali humanitárnu pomoc všade tam, kde si to ich prítomnosť vyžadovala.

X