Fotografia Spolku Slovenských spisovateľov v Župčanoch z roku 1942.

Jedným z najnovších prírastkov do zbierky Literárna história je fotografia návštevy delegácie Spolku slovenských spisovateľov, ktorá navštívila Župčany v 18. apríla 1942. Delegácia položila veniec na hrob a uctila si pamiatku Jonáša Záborského. Delegáciu na čele s vedúcim výpravy Valentínom Beniakom uvítali starosta obce Jozef Germuška s farárom Ladislavom Herbstom. Spomienkové slovo a význam Záborského tvorby pri tejto udalosti pripomenul Jožo K. Šmálov. Spisovatelia sa zastavili aj na miestnej fare, v ktorej kedysi Jonáš Záborský písal a pôsobil a podpísali sa tu do prvej pamätnej knihy obce. Svoje podpisy v knihe zanechali spisovatelia a osobnosti ako Ján Smrek, Ján Poničan, Matúš Kravec, Mikuláš Gacek, František Rell a iní.

X