Fašengi, fašengi, fašengovo časi

24.1.2018 sa v Krajskom múzeu v Prešove uskutočnilo ďalšie už 24. podujatie z prednáškového cyklu Čaj o piatej u Rákociho pod názvom Fašengi, fašengi, fašengovo časi. S ukážkami fašiangových zvykov zo Zemplína sa predstavila folkloristka Edita Jónyová.

 

 

X