FAŠANGY TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE

Už tradične sa na vrcholiace fašiangové dni ľudia prezliekajú do rôznych masiek a v hlučnom sprievode prechádzajú ulicami, aby upozornili na svet naruby, bez spoločenských hraníc. Nebolo tomu inak ani v roku 1927, kde v regionálnom časopise Zástava sú fašiangovým slávnostiam venované viaceré stĺpce ako napríklad vtip: PRED MAŠKARNÝM PLESOM
Žena manželovi: Kukaj stary, ked pujdzeme na totu maškarnu zabavu, mohol by ši vžac sebe dajaku maškaru! Muž: Ale na keho ďabla, šag Ty budzeš zemnu!"

X