F PRIRODZE JE MUDROSC!

Dnešný deň patrí podujatiu Dni európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Témou tohto ročníka je "Udržateľnosť v pamiatkach". Pri tejto príležitosti nám nedalo nezazdieľať Vám fotografiu, ktorá patrí do nášho zbierkového fondu. Veta, ktorá zaznieva nad touto fotografiou, je platná dnes viac ako inokedy. Taktiež je fotografia znázornením typickej udržatelnosti minulosti, kedy žili ľudia v súlade s prírodou a brali a konzumovali toľko, koľko potrebovali.

X