Experimentálne políčka v Archeoparku

Pšenica, jačmeň, raž, šošovica, hrach... viac ako 10 rôznych druhov obilnín a strukovín sa experimentálne pestuje v Archeoparku Živá archeológia.  Popri obytných stavbách a výrobných areáloch sú políčka ďalšou súčasťou života v praveku a včasnom stredoveku, ktorý Archeopark približuje vďaka projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát.

 

X