EURÓPSKY TÝŽDEŇ KONZERVOVANIA A REŠTAUROVANIA

Aj konzervátorsko-reštaurátorský ateliér v Krajskom múzeu v Prešove sa pripája ku výzve. Je až neskutočné, ako ožívajú predmety kultúrnej hodnoty pod šikovnými rukami našej reštaurátorky Ludmily Zozuľákovej. Chce to veľa trpezlivosti, citu pre estetiku a v neposlednom rade aj talentu, tvrdej práce a schopnosti vžiť sa s každým jedným umeleckým predmetom. EURÓPSKY TÝŽDEŇ KONZERVOVANIA A REŠTAUROVANIA - 5. - 11. október 2020 E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations O zachovanie diel sa ľudia snažili už v dávnych dobách. Nie vždy boli ku prospechu diela. Aby tento proces bol pre pamiatky prospešný, je dôležité, aby ho vykonávali odborne vzdelaní reštaurátori.

X