Európske archeologické dni

Archeológia – veda o starom – je paradoxne pomerne mladá. Verejnosť ju vníma dvojako – buď ako vzrušujúce dobrodružné príbehy Indiana Jonesa alebo ako nudnú záležitosť laboratórií  a depozitárov preplnených črepmi starých nádob. Pravda je niekde uprostred. Archeológia je predovšetkým veda, ktorá sa na základe hmotných pozostatkov dávnych spoločenstiev snaží rekonštruovať reálnu podobu dejín, najmä - ale nielen - tých období, pre ktoré nejestvujú písomné pramene. Priblížiť archeológiu a jej výsledky  si kladie za cieľ podujatie "Európske archeologické dni" (19. - 21. 6. 2020), iniciované francúzskou archeologickou obcou, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko. Keďže súčasná situácia poznamenaná epidemiologickými opatreniami nedovoľovala pripraviť a realizovať väčšie aktivity za účasti verejnosti,  odohrávajú sa tohtoročné archeologické dni predovšetkým vo virtuálnom priestore. Zapojilo sa do nich aj Krajské múzeum v Prešove prostredníctvom informácií o archeologických zaujímavostiach a výsledkoch múzea na poli archeológie. Môžete si ich pozrieť na týchto linkoch:

  1. Archeologická expozícia Svet dávnych vekov v Hanušovciach:
https://journees-archeologie.fr/fru-2199/c-2020/lg-en/slovakia/fiche-initiative/9340/Krajske-muzeum-v-Pre-ove-Ka-tie-a-archeopark-Hanu-ovce-n.-T.
  • Transkarpatská archeologicko-kultúrna cesta
https://journees-archeologie.fr/fru-2199/c-2020/lg-en/slovakia/fiche-initiative/9344/Krajske-muzeum-v-Pre-ove-Ka-tie-a-archeopark-Hanu-ovce-n.T.
  • Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach
https://journees-archeologie.fr/fru-2199/c-2020/lg-en/slovakia/fiche-initiative/9345/Krajske-muzeum-v-Pre-ove-Ka-tie-a-archeopark-Hanu-ovce-n.-T.
  • Zabudnutý hrad v Stropkove
https://journees-archeologie.fr/fru-2199/c-2020/lg-en/slovakia/fiche-initiative/9236/Krajske-muzeum-v-Pre-ove-Ka-tie-Stropkov

Na stránke https://journees-archeologie.fr/ si môžete  vyhľadať aj ďalšie zaujímavosti zo Slovenska či z Európy.

X