EDVARD BENEŠ

V Krajskom múzeu v Prešove sa nám zachovali dve maľby na plátne významného politika, diplomata, právnika a filozofa profesora Edvarda Beneša. Prvý portrét od akademického maliara Gustáva Mallého z prvej polovice 20. storočia zobrazuje sediaceho prezidenta Beneša v kresle. Pravicu má prezident voľne položenú na operadle kresla, ľavicou sa pridŕža operadla, pohľad má upriamený vpred dolu, pričom je obraz vpravo dole signovaný autorom. Druhý, väčší portrét, je od akademického maliara Júliusa Bukovinského z roku 1937, ktorý autor signoval rovnako vpravo dole. Táto maľba zobrazuje stojaceho prezidenta Edvarda Beneša, ktorý drží v rukách dokument.

X