DUÁLNE VZDELÁVANIE POKRAČUJE

Ďalšie hodiny dejepisu v múzeu vyčarili úsmev nielen nám, ale aj žiakom zo ZŠ Prostějovská, ktorí si tentokrát zopakovali históriu baníctva na Slovensku a dozvedeli sa ako sa ďalšie remeslá môžu viazať na hutnícky priemysel. Jedným z nich je slovenský unikát, Soľnobanská čipka, ktorá rodinám baníkov zo Soľnej bane pomáhala privyrábať si paličkovaním na živobytie. Žiakom tému na vybraných zbierkových predmetoch vysvetlila naša etnologička, Mgr. Zuzana Andrejová, PhD., a vďaka čipkárkam zo Soľnobanského čipkárskeho cechu si mohli vyskúšať, ako sa tvorí.

Už teraz sa tešíme na ďalšie hodiny!

X