Drevené plastiky psíkov

Súčasťou historickej expozície Krajského múzea v Prešove sú aj drevené plastiky dvoch psíkov, ktoré sú síce nenápadné, ale majú zaujímavý pôvod. Drevené plastiky psíka a fenky z obdobia okolo roku 1850 pochádzajú z pôvodného mobiliáru kaštieľa v Humennom. Ich poslednými majiteľmi bola rodina Andrássyovcov. Drevené plastiky sa do zbierok Krajského múzea v Prešove dostali prostredníctvom tzv. zberov z panských sídel, ktoré sa na území Slovenska uskutočňovali po roku 1948. Cieľom zberov bolo sústredenie hnuteľných pamiatok do vopred vytypovaných zvozových centier a vyprázdnenie zachovaných panských objektov pre potreby štátu. O prevoze časti mobiliáru humenského kaštieľa do Krajského múzea v Prešove bolo rozhodnuté 6. októbra 1952 na stretnutí v Štátnom východoslovenskom múzeu v Košiciach.Pôvod psíkov viažuci sa ku kaštieľu v Humennom nám okrem zachovaných písomností na Dokumentačnom oddelení Krajského múzea v Prešove dokladá aj fotografia vstupnej haly na prízemí humenského kaštieľa. Drevené plastiky psíkov boli dekoratívnym prvkom pôvodne zariadeného interiéru, stáli po oboch stranách krbu z veronského mramoru pod schodiskom. Fotografia pochádza z fotoalbumu, ktorý v júli 2010 darovala Vihorlatskému múzeu v Humennom pani Joy Olgyay, pravnučka Alexandra Andrássyho, posledného majiteľa humenského kaštieľa.

Ľudmila Šnajderová

X