Dostavba Archeoparku - malý odpočet postupu prác

Denne sa tešíme z postupu prác v Archeoparku Živá archeológia, kde sa už  pokrýva strecha včasnostredovekého zrubového domu,  dokončuje sa edukačný prístrešok pre skupinové návštevy, pracuje sa na ochodzi pri palisáde, troch pracovných prístreškoch - kuchynskom, hrnčiarskom a kovolejárskom a začalo sa stavať obydlie s kolovou konštrukciou z doby bronzovej.  Po posledných dažďoch sa zazelenali aj naše políčka.  Chýba ešte mohyla, ale do ukončenia prác tu bude stáť aj tento prvok - malá východoslovenská pyramída - mohyla kultúry východoslovenských mohýl z konca neskorej doby kamennej.  Archeopark bude mať vďaka cezhraničnému projektu "Živá archeológia ako jedinečný prvok kultúrneho turizmu Karpát" (Interreg V-A PL-SK) bohatší obsah a krajšiu tvár už v septembri.

 

X