DOROTA, LEGENDÁRNA SVÄTICA

DOROTA žila v časoch cisára Diokleciána v Cézarei na konci 3. a začiatku 4. stor. a svoj život zasvätila kresťanskej viere. Keďže sa odmietla vzdať svojej viery, bola mučená a odsúdená na smrť. Na popravisku sa z nej vysmieval pisár Theofil, aby mu ako nevesta Kristova, poslala z nebeskej záhrady ruže a jablká. Na úžas prítomných, sa vraj vtedy zjavil chlapček s košíkom ruží a jabĺk, podal ho Teofilovi a zmizol. Na to jej kat sťal hlavu. V stredoveku bola veľmi uctievaná, zvlášť v Európe. U nás sa stala Dorota ľudovou sväticou – známe sú ľudovo dramatické hry o sv. Dorote, ktoré sa zvykli hrať v kostoloch, školách, krčmách a pod.Je patrónkou mladých manželstiev, botanikov, záhradníkov, pivovarníkov a baníkov a uctievajú ju ako jednu zo 14 svätých pomocníkov. Vo výtvarnom umení sa zvykne zobrazovať s korunou na hlave alebo ružami vo vlasoch a s košíkom ruží a jabĺk, ktoré jej prináša nebeské pacholiatko. Ďalšími atribútmi tejto mučeníčky sú meč, kríž, palma a pávie pero. Bola obľúbeným objektom maliarov a spisovateľov. V KOSTOLE SV. JAKUBA V LEVOČI nájdeme jeden z NAJROZSIAHLEJŠÍCH A NAJSTARŠÍCH CYKLOV NÁSTENNÝCH MALIEB O SV. DOROTE V STREDNEJ EURÓPE. Ide o 20 obrazov, ktoré sú dielom pravdepodobne nemeckého maliara a pochádzajú približne z r. 1420. So sviatkom sv. Doroty súvisia aj zaujímavé PRANOSTIKY ako napr.:• Na Dorotu pôjdu si vtáčiky po pesničky.• Plačlivá Dorota – omrzlá robota.• Sv. Dorota na sneh bohatá.• Okolo sv. Doroty bývajú metelice a sloty.• Sv. Dorota – sneh alebo slota. V prílohe sú vyobrazenia sv. Doroty:1. Soška sv. Doroty s košíkom kvetov v ruke vznikla asi v r. 1520. Z kostola v Sabinove, kde bola pôvodne, sa dostala do Národnej galérie v Budapešti.2. Nástenná maľba z cyklu Legendy o sv. Dorote z Kostola sv. Jakuba v Levoči, foto: Štefan Péchy, 1991.3. Obraz sťatie sv. Doroty, z r. 1516 autora H. Baldunga Griena je majetkom Národnej galérie v Prahe.4. Santa Dorotéia - Girolamo_Donnini - 18.stor.

Mgr. Jana Slivková, KM PO-Kaštieľ Stropkov

Zdroj: Remešová V.: Ikonografie a atributy svatých, 1991Florentová H., Kopecký V.: Kresťanské nebo – svätci v umení a v legendách, 1995Nádaská K.: Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch, 2012Chalupecký I.: Chrám sv. Jakuba v Levoči, 1991Dian D., Judák V.: Každý deň so svätými I. diel, 2006Záturecký A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá a úslovia, 1975

X