Dorábanie chleba vo fotografii Jána Lazoríka

Výstava Dorábanie chleba vo fotografii Jána Lazoríka na sedemnástich paneloch svojou témou približuje náročnú cestu obilného zrna až k finálnemu produktu, chlebu. Fotografie pochádzajúce z archívu Jána Lazoríka poskytujú pohľad na dnes už neexistujúce gazdovské dvory a objekty, ktoré slúžili na uskladnenie poľnohospodárskych produktov a náradia. Výstava je obohatená aj o trojrozmerné exponáty z rozsiahlej etnografickej zbierky Krajského múzea v Prešove.

Trvanie výstavy: 3.6.2020 - 31.7.2020

X