Dobudovaný Archeopark Živá archeológia otvorený

13. 9. 2018  počas krásneho, takmer ešte letného dopoludnia sa  podujatím "Svet živej archeológie" oficiálne otvoril  Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach n. T., obohatený o nové obytné, výrobné a edukačné objekty, ktoré sa podarilo vybudovať vďaka projektu "Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát" (Interreg V-A PL SK 2014-2020). Postavil sa objekt s kamennou podmúrovkou, kolovou konštrukciou, vypletanými  a hlinou obmazanými stenami a strechou z trstiny, podľa nálezu z mladšej doby bronzovej zo Sedlísk-Podčičvy, ďalej obytná zrubová stavba so šindľovou strechou z včasného stredoveku, podľa nálezu z Vlače, výrobné priestory - kovolejársky z doby bronzovej, hrnčiarsky z doby laténskej a kuchynský z včasného stredoveku. Pribudla aj mohyla z neskorej doby kamennej, ochodza pri palisáde a priestranný edukačný prístrešok.

Nové aj pôvodné stavby a činnosti v nich realizované zhliadlo asi 400 návštevníkov zo Slovenska a z Poľska. Predvádzalo sa štiepanie kameňa, streľba z luku, výroba keramiky v ruke a na kruhu, výšivka, tkanie tkaníc, piekol sa chlieb v novej chlebovej peci a podávala sa slovanská obilná kaša. Program obohatili rytieri johaniti zo skupiny historického šermu Cohors.

Dobudovaný Archeopark otvorili predstavitelia oboch zúčastnených partnerov - riaditeľka Krajského múzea v Prešove PhDr. Mária Kotorová, PhD. a riaditeľ Podkarpatského múzea v Krosne mgr Jan Gancarski.

X