Dobudovanie Archeoparku sa pomaly končí

Obydlie s kolovou konštrukciou z doby bronzovej podľa nálezu zo Sedlísk-Podčičvy, včasnostredoveký zrub podľa nálezu z Vlače, tri dielenské priestory s kovolejárskou, hrnčiarskou a chlebovou pecou, jeden edukačný prístrešok, mohyla a ochodza pri palisáde - to sú objekty, ktoré sme v rámci projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát (Interreg V-A PL-SK 2014-2020) vybudovali v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n. T. Ešte potrebujeme vybaviť objekty vnútorným zariadením a dostavba Archeoparku bude ukončená.

X