DIPLOMAT M. R. ŠTEFÁNIK

104 rokov na deň presne, toľko ubehlo od smrti významného diplomata, vedca aj astronóma Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa taktiež pričinil o vznik 1. Československej Republiky. V múzeu nám ho pripomína olejomaľba od akademického maliara Maxa Kurtha. Obraz znázorňuje gen. M. R. Štefánika v modrej uniforme francúzskeho generála letectva, v červenej čiapke zdobenej zlatými dubovými listami. Pravú ruku má na knihe položenej na stolíku, ľavú na rukoväti šable.

Obraz je signovaný vpravo dolu: pinx: Max Kurth 1934. Zdroj: archív Krajské múzeum v Prešove

X